Veel ondernemers spreken het eigen vermogen van hun bedrijf aan om bijvoorbeeld te investeren. Begrijpelijk, want op deze manier krijg je niet te maken met extra kosten. Toch beschikt lang niet iedere ondernemer over voldoende eigen vermogen. Geldt dit ook voor jou? Dan betekent dit niet dat het niet mogelijk is om de gewenste uitgave alsnog te doen. Je kunt namelijk een zakelijke financiering aanvragen. Voor wat betreft een zakelijke financiering kun je kiezen uit zakelijk krediet en een zakelijke lening. Hieronder staan we stil bij beide opties.

Zakelijk krediet
Een eerste mogelijkheid op het gebied van zakelijk financieren is zakelijk krediet. Deze financiering kun je gebruiken voor het oplossen van een tijdelijk tekort aan liquide middelen. Daarnaast kun je er dagelijkse uitgaven van jouw bedrijf mee bekostigen. Als ondernemer kun je zakelijk krediet onder meer gebruiken voor werkkapitaal, voorraden, debiteuren, marketinginvesteringen en personeel.

Nu je weet waar je zakelijk krediet voor gebruikt, is het tijd om te kijken naar de opzet van deze financieringsvorm. Bij zakelijk krediet zet een geldverstrekker een geldbedrag voor jou klaar. Als je geld nodig hebt voor jouw bedrijf, kun je hier vrij uit opnemen. Je bepaalt helemaal zelf hoeveel geld je opneemt en wanneer je dit doet.

Omdat je gebruikmaakt van geleend geld, moet je dit terugbetalen. Dit doe je door regelmatig een bedrag af te lossen. Uiteraard los je alleen af op het geld dat je hebt opgenomen. Naast aflossing krijg je bij zakelijk krediet ook te maken met rente. Rente wordt uitsluitend geheven over het opgenomen bedrag. De hoogte van de rente hangt af van een aantal factoren, maar is vergelijkbaar met de rente rekening courant bij een bank.

Zakelijke lening
Waar zakelijk krediet bedoeld is voor de korte termijn, is een zakelijke lening juist geschikt voor de lange termijn. Je kiest voor deze financieringsvorm als je een langlopende investering in jouw bedrijf wilt doen. Hierbij kun je denken aan de aanschaf van een nieuwe machine of een nieuw voertuig. Het uitbreiden van jouw bedrijf wordt ook gezien als een langlopende investering. Hier kun je dus ook een zakelijke lening voor aanvragen.

Voordat je een zakelijke lening aanvraagt, moet je weten dat er een aantal verschillen zijn met zakelijk krediet. Zo wordt het geld bij deze financieringsvorm niet voor je klaargezet, maar ontvang je het in één keer op jouw rekening. Hierdoor kun je er direct de gewenste investering mee doen.

Qua kosten verschillen zakelijk krediet en een zakelijke lening ook van elkaar. Zo betaal je bij een zakelijke lening voor het gehele bedrag dat je leent. Hierdoor betaal je maandelijks niet alleen aflossing, maar je krijg ook te maken met zakelijke lening rente. De rente staat bij deze financieringsvorm overigens wel vast gedurende de hele looptijd. Hierdoor weet je precies hoeveel een zakelijke lening jou maandelijks kost.

Waar vraag je een zakelijke financiering aan?
Heb je inmiddels een keuze gemaakt uit de twee financieringsvormen? Dan wordt het de hoogste tijd om en aanvraag in te dienen. Hiervoor moet je eerst een geldverstrekker vinden. Dit is tegenwoordig niet lastig meer, want er zijn talloze geldverstrekkers waarbij je een zakelijke lening aan kunt vragen. Je kunt bij een fysiek kantoor van een geldverstrekker langsgaan, maar je kunt je ook tot het internet richten. Bij veel geldverstrekkers kun je namelijk online een zakelijke financiering aanvragen. Online kun je 24/7 een aanvraag indienen. Aanvragen worden snel behandeld, waardoor je binnen de kortste keren weet waar je aan toe bent.