De schaal van emotionele ontwikkeling

Mensen met een verstandelijke beperking ontwikkelen zich hetzelfde als anderen, met het verschil dat dit meestal langzamer gaat en dat er een eindpunt in de ontwikkeling is. Het in kaart brengen van de emotionele ontwikkeling is daarom belangrijk in de ondersteuning en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Begeleiders kunnen dan beter aansluiten bij de basale emotionele behoeften van de cliënt. Daarvoor is een schaal van emotionele ontwikkeling uitgewerkt waarmee kan worden ingeschat hoe ver de emotionele ontwikkeling van de cliënt is gevorderd.

Doel en doelgroep

De schaal van emotionele ontwikkeling – revised2 (SEO-R2) heeft als doel het niveau van de emotionele ontwikkeling te bepalen, zodat behandelaren deze informatie kunnen gebruiken bij het opstellen van behandelplannen en ter ondersteuning van diagnostiek. Met behulp van een semigestructureerd interview, in het bijzijn van twee behandelaren van de cliënt die hem of haar goed kennen, wordt dit niveau bepaald. Er wordt getoetst op dertien domeinen, waarbij per domein wordt vastgesteld welke fase van de emotionele ontwikkeling het meest herkenbaar is bij de cliënt. De schaal van emotionele ontwikkeling is bedoeld voor zowel kinderen als volwassenen met een verstandelijke beperking. Als basis voor de schaal wordt de normale emotionele ontwikkeling van 0 tot 12 jaar aangehouden.

 

Ontwikkeling van de SEO-R2

Toen bekend werd dat de emotionele ontwikkeling een grote invloed heeft op de innerlijke belevingswereld van mensen met een verstandelijke beperking, wilde men dit gaan bepalen door middel van een assessment. In 1990 werd de eerste schaal van emotionele ontwikkeling bedacht, waarna deze door professionals werd aangepast en er een uitgebreide handleiding bij werd geschreven. Na het doen van wetenschappelijk onderzoek naar deze schaal van emotionele ontwikkeling werd deze doorontwikkeld en ontstond de schaal van emotionele ontwikkeling – revised2. Verder onderzoek is nodig om meer inzicht in de validiteit en betrouwbaarheid van de schaal te verkrijgen.

Atijd blijven leren

Bij Fortior worden praktijkgerichte trainingen gegeven voor professionals die werken met kinderen of volwassenen met een verstandelijke beperking. Zo wordt er ook een training gegeven over de schaal van emotionele ontwikkeling en hoe deze kan worden afgenomen. De trainingen worden kleinschalig georganiseerd zodat er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht. Naast de aangeboden trainingen zijn er op de website ook informatieve blogs te vinden over thema’s die relevant zijn voor het werken met mensen met een verstandelijke beperking.